Informacja o programie Rodzina 500+

Inne informacje

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Świadczenia wychowawcze przysługuje:

  1. matce,
  2. ojcu,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku w którym członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci nie jest uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzinę.


W przypadku ubiegania się na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przelewem na wskazane konto bankowe lub w formie gotówki.

 

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach w godzinach:

poniedziałek  od 9,00 do 17,00

wtorek  od 7,00 do 17,00

środa – piątek  od 7,00 do 15,00

Tel. 43 677-36-99 lub 724-01-09-09

adres e-mail   gopswodzierady@wp.pl

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane w GOPS

lub do pobrania tutaj: Wniosek programu Rodzina 500+

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2016 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 488
02 sierpnia 2017 08:38 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
02 sierpnia 2017 08:37 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
11 marca 2016 14:04 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.