Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego powinien  zawierać:  dane osobowe wnioskodawców (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego) położenie działki, numer działki i jej powierzchnie,  nr księgi wieczystej.
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w kpa.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy notarialnej około 6 miesięcy.

Podstawa prawna

-          ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Radosław Doliwka

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 225
15 maja 2017 13:19 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
15 maja 2017 13:19 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
15 maja 2017 13:18 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.