Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

Przystąpienie do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wodzierady na lata 2018-2021” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie Starosty Łaskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Do pobrania: ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŁASKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA MPZP DLA OBRĘBU LEŚNICA

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Wodzierady Nr VIII/110/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica, Wójt Gminy Wodzierady wraz z Jednostką Projektowania – firmą INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński...

Informacja wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wodzierady przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Wójt Gminy Wodzierady stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu pomocy społecznej” w 2016r.

W załączeniu oferta Klubu Kobiet Kwiatkowianki na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rodzinna rekreacja – aktywni mieszkańcy społeczności lokalnej”. Oferta złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239)

Informacja

Wójt Gminy Wodzierady stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, poz. 1777, z 2016r. poz. 65) informuje, że od 04.03.2016 r. do 26.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wodziera