Informacje nieudostępnione

Informacje i dokumenty, które otrzymały
klauzulę informacji niejawnych 

Wg ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.2010.Nr 182 poz. 1228), informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.

Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.

Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.

Pracownikiem prowadzącym kancelarię tajną oraz pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w Gminie Wodzierady jest p. Urszula Wójtowicz- pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych

 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF)

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2011 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4747
12 października 2016 11:46 (Kamil Wodziński) - Zmiana treści zakładki.
12 października 2016 11:43 (Kamil Wodziński) - Zmiana treści zakładki.
15 listopada 2011 13:22 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.