Gminna Ewidencja Zabytków

Zabytki Gminy Wodzierady ujęte w gminnej ewidencji zabytków


W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) informuję, że utworzono Gminną ewidencję Zabytków Gminy Wodzierady. Karty Gminnej Ewidencji Zabytków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, 98-105 Wodzierady 24, I piętro pok. nr 5.


Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków


 

IDENTYFIKATOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

DATOWANIE

REJESTR ZABYTKÓW

8

Dwór

Chorzeszów 4a

2 połowa XIX wieku

 

10

Dom

Dobków 2

I połowa XX wieku – 1927r.

 

11

Dom

Dobków 9

początek XX wieku

 

13

Kapliczka

Czarnysz – przy drodze powiatowej

lata 20 – XX wieku

 

14

Park dworski

Czarnysz – przy drodze powiatowej

XIX wiek

 

15

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja i św. Doroty

Kwiatkowice Kolonia

1606 rok

238/A z dnia 24.07.1967r.

16

Dzwonnica wolno stojąca w zespole kościoła parafialnego

Kwiatkowice Kolonia

początek XIX wieku

239/A z dnia 24.07.1967r.

17

Plebania wolno stojąca w zespole kościoła parafialnego

Kwiatkowice Kolonia 3

1912 rok,

 

18

Ogrodzenie przy kościele parafialnym

Kwiatkowice Kolonia

XIX wiek

 

19

otoczenie kościoła w granicach ogrodzenia przykościelnego

Kwiatkowice Kolonia

XIX wiek

 

20

Dawna Szkoła,
obecnie przedszkole samorządowe

Kwiatkowice
ul. Łódzka 11

1909 rok

 

21

Park dworski

Kwiatkowice Kolonia - przy drodze wojewódzkiej, po przeciwnej stronie kościoła

 

XIX wiek

 

22

Cmentarz parafialny

Kwiatkowice -
przy ulicy Łódzkiej

XIX wiek

 

24

Dom nr 33

Kwiatkowice
ul. Łaska 4

około 1920r.

 

25

Dom nr 49

Kwiatkowice
ul. Łaska 24

około 1910r.

 

28

Dom nr 23

Pelagia 23

1920r.

 

29

Cmentarz Ewangelicki

Pelagia

założony w okresie międzywojennym

 

30

Zespół dworski - dwór

Kiki 27

I połowa XIX wieku

 

31

Zespół dworski
– relikt parku

Kiki – przy drodze powiatowej Wrzeszczewice-Zalesie

I połowa XIX wieku

 

34

Dwór

Piorunów 25

początek XX wieku

 

35

Oficyna w zespole dworskim

Piorunów

XIX wiek

 

36

Obora w zespole dworskim

Piorunów

początek XX

 

37

Obora w zespole dworskim

Piorunów

I ćwierć XX wieku

 

38

Kuźnia w zespole dworskim (ruina)

Piorunów

początek XX wieku

 

39

Spichlerz w zespole dworskim

Piorunów

początek XX wieku

 

40

Ogrodzenie w zespole dworskim

Piorunów 25

początek XX wieku

 

41

Park w zespole dworskim

Piorunów – przy drodze powiatowej

XIX wiek

 

42

Pozostałość cegielni

Piorunówek

około 1925r.

 

43

Szkoła

Przyrownica

1935 rok

 

44

Dwór

Wodzierady 65

początek XIX wieku

259/A z dnia 24.07.1967r.

45

Czworak w zespole dworskim

Wodzierady 58

XIX wiek

 

46

Czworak w zespole dworskim

Wodzierady 60

XIX wiek

 

47

Park w zespole dworskim

Wodzierady – przy drodze powiatowej Wodzierady-Leśnica

XIX wiek

 

48

Dwór

Wodzierady 68

4 ćwierć XIX wieku

 

49

Stodoła w zespole dworskim

Wodzierady 77

4 ćwierć XIX wieku

 

50

Obora w zespole dworskim

Wodzierady 77

początek XX wieku

 

51

Park przy zespole dworskim

Wodzierady – przy drodze powiatowej Wodzierady-Leśnica

XIX wiek

 

52

Cmentarz wojenny

Wodzierady- w lesie, przy drodze powiatowej Wodzierady-Leśnica

1914 rok

 

55

Dom nr 27

Wola Czarnyska 27

około 1928r.

 

57

Dom

Kwiatkowice

ul. Szkolna 19

 

I połowa XX wieku

 

59

Dom

Kwiatkowice

 ul. Łódzka 8

I połowa XX wieku

 

60

Dom

Kwiatkowice

ul. Łaska 13

I połowa XX wieku

 

61

Dom

Kwiatkowice

ul. Łaska 18

I połowa XX wieku

 

62

Dom

Dobruchów 52

I połowa XX wieku

 

63

Dom

Dobruchów 47

I połowa XX wieku

 

65

Młyn

Piorunów

XIX wiek

 

66

Obora w zespole dworskim

Wodzierady 77

I połowa XX wieku

  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2017 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 2789
26 stycznia 2017 13:19 (Kamil Wodziński) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2017 13:17 (Kamil Wodziński) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2017 13:09 (Kamil Wodziński) - Dodanie nowej zakładki.