Podłączenie do wodociągu gminnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o podłączenie do wodociągu gminnego

Załączniki :

  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach : poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

osoba odpowiedzialna:
Młodszy referent ds. komunalnych parter, p.3,

tel.:

(43) 677 49 71,

(43) 677 33 22 wew. 21

(43) 677 33 23 wew. 21

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1936
20 października 2016 09:10 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2016 09:08 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2016 09:05 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.