Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załączniki:

-          ksero aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów;

-          kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali
nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której naniesiony został budynek będący przedmiotem wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

Wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia

14 dni. 

Podstawa prawna

- art. 47a, 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie    ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 125)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Radosław Doliwka

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2017 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 306
15 maja 2017 13:25 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
15 maja 2017 13:25 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
15 maja 2017 13:23 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.