KARTA INFORMACYJNA - Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych, inne zaświadczenia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1032
28 października 2011 14:57 Administrator - Dodanie załącznika.
28 października 2011 14:57 Administrator - Utworzenie sprawy.