Umieszczenie przyłącza wodociągowego/energetycznego w pasie drogi gminnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza wodociągowego/energetycznego w pasie drogi gminnej
  • Do wniosku należy dołączyć: mapa z trasą przyłącza wodociągowego/energetycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

W godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

- art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

- art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

- art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1440 .)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Arkadiusz Pawłowski

I piętro, pokój nr 5 , tel.  (43) 677 49 65, (43) 677 33 22 wew. 15 lub (43) 677 33 23 w. 15

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2017 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 311
24 kwietnia 2017 10:31 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
24 kwietnia 2017 10:30 Kamil Wodziński - Usunięcie załącznika.
22 lutego 2017 13:49 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.