Przyjmowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy o zmianę przeznaczenia terenu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do planu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia

 Do czasu uchwalenia dokumentu przez Radę Gminy Wodzierady

Podstawa prawna

-          ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),

-          Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),

-          ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Radosław Doliwka

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43)677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2017 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 282
15 maja 2017 13:15 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych załącznika.
15 maja 2017 13:15 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych załącznika.
15 maja 2017 13:15 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.