Deklaracja na podatek od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

 Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wolne jest od  opłat

Termin i sposób załatwienia

Złożenie deklaracji w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku 

Podstawa prawna

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr 1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17  

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 249
05 września 2017 09:11 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
05 września 2017 09:11 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.