Potwierdzenie stażu pracy w rolnictwie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę gospodarstwie.

Załączniki:

  • oświadczenie wnioskodawcy o braku dokumentów
  • zeznania dwóch świadków(dowody osobiste, w przypadku gdy świadkami są osoby będące na rencie lub emeryturze numer świadczenia)
  • potwierdzenie zameldowania

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Opłaty

  • nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

  • Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 219 ust. 1 i art. 217 ust. 1  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Inne informacje

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 15:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 216
22 maja 2017 15:59 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych załącznika.
22 maja 2017 15:59 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
22 maja 2017 15:57 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.