Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokładnie wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

Złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wolne jest od  opłat

Termin i sposób załatwienia

Złożenie informacji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania  

 

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, zmiana powierzchni, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podstawa prawna

- art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.),

- art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),

 

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.). 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr 1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 230
05 września 2017 09:19 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
05 września 2017 09:19 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.