Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA XL/403/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 4379 - Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4379

UCHWAŁA XL/401/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chorzeszów nazwy ulicy

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 4378 - Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4378

UCHWAŁA XL/400/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wodzierady maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 4377 - Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4377

UCHWAŁA XL/399/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wodzierady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 4376 - Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4376