Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XI/107/2011 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu"

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2012 - Pozycja: 427 - Data ogłoszenia: 8 lutego 2012 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=427

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2012 - Pozycja: 426 - Data ogłoszenia: 8 lutego 2012 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=426

UCHWAŁA NR XI/102/2011 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i tablicy urzędowej Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2012 - Pozycja: 274 - Data ogłoszenia: 27 stycznia 2012 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=274

UCHWAŁA NR XI/101/2011 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2012 - Pozycja: 212 - Data ogłoszenia: 23 stycznia 2012 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=212