Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/224/2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 234 - Data ogłoszenia: 17 stycznia 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=234

UCHWAŁA NR XX/223/2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 205 - Data ogłoszenia: 16 stycznia 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=205

UCHWAŁA NR XX/222/2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 776 - Data ogłoszenia: 12 lutego 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=776

UCHWAŁA NR XX/221/2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 233 - Data ogłoszenia: 17 stycznia 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=233

UCHWAŁA NR XX/220/2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 1479 - Data ogłoszenia: 12 marca 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1479