Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA III/17/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 302 - Data ogłoszenia: 15 stycznia 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=302

UCHWAŁA III/16/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 301 - Data ogłoszenia: 15 stycznia 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=301

UCHWAŁA III/14/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 368 - Data ogłoszenia: 17 stycznia 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=368

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 300 - Data ogłoszenia: 15 stycznia 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=300