Prawo miejscowe (2013)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIX/316/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2013 - Pozycja: 5796 - Data ogłoszenia: 23 grudnia 2013 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5796

UCHWAŁA NR XXIX/311/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kiki nazwy ulicy

Miejsce ogłoszenia: - Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2014 - Pozycja: 54 - Data ogłoszenia: 8 stycznia 2014 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=54

UCHWAŁA NR XXIX/310/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wodzierady na lata 2013-2017

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2014 - Pozycja: 53 - Data ogłoszenia: 8 stycznia 2014 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=53