Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2017 rok

Wysokość podatku leśnego na 2017r. z 1ha fizycznego wynosi 42,0222 zł według Komuniaktu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996).

Opłata za dostarczanie wody na rok 2017

Na podstawie Uchwały NR XXII/244/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka...

Podatek leśny na 2016 rok

Wysokość podatku leśnego na 2016r. z 1ha fizycznego wynosi 42,1894 zł według Komuniaktu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028).

Podatek rolny na 2016 i 2017 rok

Na rok 2016 i 2017 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 53,75 zł do kwoty 45 zł. Podatek rolny na rok podatkowy wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego...

opłata za dostarczanie wody na rok 2016

Na podstawie Uchwały NR X/124/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary netto z...

opłata za dostarczanie wody na rok 2015

Na podstawie Uchwały NR III/17/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary netto z...