Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2020 r.

Wysokość podatku leśnego na 2020r. z 1ha fizycznego wynosi 42,7328 zł według Komuniaktu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018).

Podatek rolny na 2019

Na rok 2019 obniżono cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 54,36 zł do kwoty 45 zł i wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego gruntów podlegających podatkowi...