Podatki i opłaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2015 rok

Wysokość podatku leśnego na 2015r. z 1ha fizycznego wynosi 41,547 zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. 2014 poz. 955 z 28.10.2014r.

Podatek rolny na 2015 rok

Na rok 2015 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 61,37 zł do kwoty 45 zł. Podatek rolny na rok podatkowy wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego gruntów...

Podatek od nieruchomości na 2015 rok

1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,69 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,56 zł , c) pozostałych w tym zajętych...