Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2016 rok

Wysokość podatku leśnego na 2016r. z 1ha fizycznego wynosi 42,1894 zł według Komuniaktu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028).

Podatek rolny na 2016 i 2017 rok

Na rok 2016 i 2017 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 53,75 zł do kwoty 45 zł. Podatek rolny na rok podatkowy wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego...

opłata za dostarczanie wody na rok 2016

Na podstawie Uchwały NR X/124/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary netto z...

opłata za dostarczanie wody na rok 2015

Na podstawie Uchwały NR III/17/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary netto z...

Podatek leśny na 2015 rok

Wysokość podatku leśnego na 2015r. z 1ha fizycznego wynosi 41,547 zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. 2014 poz. 955 z 28.10.2014r.

Podatek rolny na 2015 rok

Na rok 2015 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 61,37 zł do kwoty 45 zł. Podatek rolny na rok podatkowy wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego gruntów...