Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny

Wysokość podatku leśnego na 2011r. z 1ha fizycznego wynosi 30,0388zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 69 poz. 896 z 30.10.2009r.

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego na 2011r. a) 85,25 zł od 1ha przeliczeniowego gruntów (dotyczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego). Równowartość pieniężną 2,5q żyta ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 68 poz. 886 z 2009r. b) 170,50zł od 1ha fizycznego...

Podatek od nieruchomości

Stawki i zwolnienia w 2010r.

Podatek leśny

Stawki i zwolnienia w 2010r. Wysokość podatku leśnego na 2010r. z 1ha fizycznego wynosi 30,0388zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 69 poz. 896 z 30.10.2009r.

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego na 2010r. a) 85,25 zł od 1ha przeliczeniowego gruntów (dotyczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego). Równowartość pieniężną 2,5q żyta ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 68 poz. 886 z 2009r. b) 170,50zł od 1ha fizycznego...