OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA O ZMIANACH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wodzierady, dnia 11 lipca 2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wodzierady, dnia 2 marca 2018 r. GG.6721.2.2016 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

ZAPROSZENIE NA II SPOTKANIE INFORMACYJNO-PODSUMOWUJĄCE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA MPZP DLA OBRĘBU LEŚNICA

W nawiązaniu do wniesionych uwag i wniosków na spotkaniu odbytym w dniu 21 listopada 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica, Wójt Gminy Wodzierady zaprasza na spotkanie podsumowujące zainteresowanych mieszkańców, w celu ponownego zapoznania...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA MPZP DLA OBRĘBU LEŚNICA

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Wodzierady Nr VIII/110/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica, Wójt Gminy Wodzierady wraz z Jednostką Projektowania – firmą INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA MPZP DLA OBRĘBU KWIATKOWICE

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Wodzierady Nr VIII/109/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice, Wójt Gminy Wodzierady wraz z Jednostką Projektowania – firmą INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński...