Archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Wodzierady w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. ogłasza nabór na zastępstwo za Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzieradach

I. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Wodzieradach Wymiar czasu pracy – cały etat II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1) Ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 2) Nie była skazana prawomocnym...

Konkurs na stanowisko Kierownika SPZPOZ w Wodzieradach

Wójt Gminy Wodzierady ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach z siedzibą: Wodzierady 17, 98-105 Wodzierady. Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz...