zakończone

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie o przetargu

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - etap II

Ogłoszenie o przetargu

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica na odcinku od km 0+000 do km 0+930"

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Wodzierady ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości do dnia 25...

Ogłoszenie o przetargu

Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów - Elodia - Pelagia - Stanisławów na odcinku od km 0+000 do km 1+680".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej –Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach– etap II”.

Ogłoszenie o przetargu

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II.