Uchwały

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA IV/22/2019 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Wodzierady na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 1273 - Data ogłoszenia: 7 marca 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1273

UCHWAŁA III/17/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 302 - Data ogłoszenia: 15 stycznia 2019 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=302