Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach

Adres

Kwiatkowice ul. Szkolna 17

98-105 Wodzierady

Telefon

(43) 677 30 42

Stanowiska

Kierownik

Godziny otwarcia

poniedziałek godz. 8:00 - 16:00,
wtorek godz. 8:00 – 16:00,
środa godz. 8:00 - 12:30

Do zadań Biblioteki należy w szczególności

• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
• popularyzacja książek i czytelnictwa,
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom,
• organizowanie czytelnictwa,
• prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,
• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
• doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W ROKU 2006

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór ogółem – 22 554 woluminów, w tym:
- literatura piękna dla dorosłych – 9 644 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci – 6 103 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 6 807 woluminów.
Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 728
Ilość woluminów na 1 czytelnika – 7,28
Przybyło woluminów w ciągu roku – 177

CZYTELNICTWO

Czytelnicy ogółem – 344 co stanowi 11,1 % wszystkich mieszkańców gminy.
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 4 177, w tym:
- książek – 4 167
- czasopism - 10
Ilość wypożyczeń na zewnątrz na 100 mieszkańców – 134,5
Ilość wypożyczeń na 1 czytelnika – 12,14

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Liczba miejsc dla czytelników - 37
Liczba czasopism bieżących - 14
Liczba odwiedzin w czytelni - 449
Liczba udzielonych informacji - 518
Wypożyczenia na miejscu ogółem - 458
w tym: książek – 206, czasopism - 252

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2011 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2716
05 kwietnia 2013 11:06 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych jednostki.
18 marca 2013 10:42 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych jednostki.
07 grudnia 2011 09:37 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych jednostki.