Ogłoszenia o zawarciu umowy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoseznie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu–etap II ”. Data podpisania umowy: 11.09.2018 roku Wykonawca: KERIM s.c., Wola Czarnyska 19,98-105 Wodzierady.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśnica na odcinku od km 0+000 do km 0+930”. Data podpisania umowy: 06.09.2018 roku Wykonawca: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna,Porszewice 31,95-200 Pabianice

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: „Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów – Elodia – Pelagia – Stanisławów na odcinku od km 0+000 do km 1+680”. Data podpisania umowy: 30.05.2018 roku Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o. ul. Żelazna 3 97-300 Piotrków...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II" Data podpisania umowy: 26.04.2018 roku Wykonawca: Zakład Projektowania,...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy Ogłoszenie o zawarciu umowy na: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II" Data podpisania umowy: 24.05.2018 roku Wykonawca: P.P.H.U. "PROJNAD" Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 73,...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: „Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie Gminy Wodzierady w 2018 roku.” Data podpisania umowy: 06.04.2018 roku Wykonawca: „RUBIKON II” Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A" Data podpisania umowy: 28.12.2017 roku Wykonawca: Firmą GREITON Natalia Nowak ul. Wandy Pawlik 16/4, 48-300 Nysa NIP 8951868110, REGON 361393712.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku." Data podpisania umowy: 28.12.2017 roku Wykonawca: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilitacyjno–Szkoleniowo–Adopcyjne, 98 – 277 Brąszewice,...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady” Data podpisania umowy: 15.12.2017r. Firma: Jantar 8 Sp. z o.o. ul. Literacka 83 95-030 Rzgów

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk ( Puczniew) na odcinku od km 0+000 do km 1+994 Data podpisania umowy: 14.09.2017r Wykonawca: SIDROG Sp. z o. o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki