unieważnione

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach - etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz od km 0+720,00 do km 1+220,00

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - etap I

Zapytanie ofertowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu – etap I

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WODZIERADY

Ogłoszenie o przetargu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WODZIERADY

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zakup wraz z transportem materiałów do naprawy dróg

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Remont drogi nr 108208E Ludowinka – Hipolitów – etap III.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wodzierady, 2014 - 06 – 03 Znak: IZP 271.4.2014 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2 w związku z art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 poz.907,984,1047 ze zm.), Gmina Wodzierady informuje o unieważnieniu postępowania...