zakończone

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Wodzierady ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości do dnia 25...

Ogłoszenie o przetargu

Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów - Elodia - Pelagia - Stanisławów na odcinku od km 0+000 do km 1+680".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej –Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach– etap II”.

Ogłoszenie o przetargu

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II.

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie Gminy Wodzierady w 2018 roku

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wodzierady ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wodzierady ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Zapytanie ofertowe

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zapytanie ofertowe

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz od km 0+720,00 do km 1+220,00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A na terenie działki nr 197/1