zakończone

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie Gminy Wodzierady w 2018 roku

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wodzierady ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wodzierady ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Zapytanie ofertowe

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zapytanie ofertowe

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz od km 0+720,00 do km 1+220,00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A na terenie działki nr 197/1

Ogłoszenie o przetargu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WODZIERADY

Zapytanie ofertowe

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A na terenie działki 197/1

Zapytanie ofertowe

Przebudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Zalesiu.