Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek rolny na 2012r.

Wysokość podatku rolnego na 2011r. a) 112,50 zł od 1ha przeliczeniowego gruntów (dotyczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego). Równowartość pieniężną 2,5q żyta ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 95 poz. 969 z 19.10.2011r. b) 225,00 zł od 1ha...

Podatek leśny na 2012r.

Wysokość podatku leśnego na 2011r. z 1ha fizycznego wynosi 41,0696zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 95 poz. 970 z 20.10.2011r.

Podatek od nieruchomości na 2012r.

Stawki podatku na 2012r. Od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,64 zł , b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni...

Opłata za wodę

Stawki i zwolnienia w 2011r. Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 10:53:19, wprowadzający: Arkadiusz Cymerman Na podstawie Uchwały Nr III/31/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, zniesiony został abonament za wodę oraz ustalona...

Podatek leśny

Wysokość podatku leśnego na 2011r. z 1ha fizycznego wynosi 30,0388zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. Nr 69 poz. 896 z 30.10.2009r.