Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2015 rok

Wysokość podatku leśnego na 2015r. z 1ha fizycznego wynosi 41,547 zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. 2014 poz. 955 z 28.10.2014r.

Podatek rolny na 2015 rok

Na rok 2015 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 61,37 zł do kwoty 45 zł. Podatek rolny na rok podatkowy wynosi: 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, 225 zł od 1 ha fizycznego gruntów...

Podatek od nieruchomości na 2015 rok

1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,69 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,56 zł , c) pozostałych w tym zajętych...

Opłata za dostarczanie wody na 2014 rok

Na podstawie Uchwały NR XXVII/303/2013 Rady Gminy Wodzierady z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka...

Podatek leśny na 2014r.

Wysokość podatku leśnego na 2014r. z 1ha fizycznego wynosi 37,631 zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. 2013 poz. 828 z 29.10.2013r.

Podatek rolny na 2014r.

Na rok 2014 obniża się cenę 1 q żyta do podatku rolnego, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 69,28 zł do kwoty 45 zł. 225 zł od 1 ha fizycznego gruntów podlegających podatkowi rolnemu, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podatek od nieruchomości na 2014r.

1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,69 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,56 zł , c) pozostałych w tym zajętych...

Opłata za wodę na 2013 r.

Na podstawie Uchwały NR XXI/226/2013 Rady Gminy Wodzierady z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka...

Podatek leśny na 2013r.

Wysokość podatku leśnego na 2012r. z 1ha fizycznego wynosi 41,0124 zł ustalono zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P. 2012 poz. 788 z 19.10.2012r.