Podatki i opłaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek leśny na 2017 rok

Wysokość podatku leśnego na 2017r. z 1ha fizycznego wynosi 42,0222 zł według Komuniaktu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996).

Opłata za dostarczanie wody na rok 2017

Na podstawie Uchwały NR XXII/244/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady, ustalona została nowa stawka za metr sześcienny.zgodnie z poniższym cennikiem: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka...