Uchwały

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA XXXVII/380/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 2729 - Data ogłoszenia: 16 maja 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2729

UCHWAŁA XXXVI/374/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 2410 - Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2410