Rejestr zmian

10 sierpnia 2018 12:32 10 dni temu

03 sierpnia 2018 12:09 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:08 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_projekt_przebudowy_budynku_swietlicy_wiejskiej_w_magnu sach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:08 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__wykaz_robot_budowlanych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:08 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:08 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepow aniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:08 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:07 17 dni temu

aktualne: Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”

Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_na_przebudowe_budynku_swietlicy_wiejskiej_w_magnus ach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Kamil Wodziński

03 sierpnia 2018 12:06 17 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 99891