Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXX/333/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 4924 - Data ogłoszenia: 28 listopada 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4924

UCHWAŁA NR XXX/332/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 4923 - Data ogłoszenia: 28 listopada 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4923