Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXII/341/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzierady na lata 2018 - 2022

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 184 - Data ogłoszenia: 11 stycznia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=184