Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIV/357/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 898 - Data ogłoszenia: 19 lutego 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=898

UCHWAŁA XXXIV/356/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mauryców obręb Mauryców- Marianów nazwy ulicy

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 1269 - Data ogłoszenia: 15 marca 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1269