Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA XXXVI/371/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2018 rok”

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 2409 - Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2409

UCHWAŁA XXXVI/370/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 2408 - Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2408

UCHWAŁA XXXVI/369/2018 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 2407 - Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2407