Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXVI/295/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 3234 - Data ogłoszenia: 13 lipca 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3234

UCHWAŁA NR XXVI/292/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zminy regulaminów korzystania z obiektow i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych przy szkolach oraz boisk sportowych wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 3233 - Data ogłoszenia: 13 lipca 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3233

UCHWAŁA NR XXVI/291/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Przedszkola Samorządowego w Zalesiu w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 3232 - Data ogłoszenia: 13 lipca 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3232

UCHWAŁA NR XXVI/289/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kwiatkowice nazwy ulicy

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 3231 - Data ogłoszenia: 13 lipca 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3231

UCHWAŁA NR XXVI/288/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach.

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 3230 - Data ogłoszenia: 13 lipca 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3230