Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXV/274/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/19/2002 Rady Gminy Wodzierady dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku z tytułu posiadania psa na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 2286 - Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2286

UCHWAŁA NR XXV/273/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/95/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 2285 - Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2285

UCHWAŁA NR XXV/272/2017 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących określenia stawek opłat z tytułu posiadania psów na terenie Gminy Wodzierady

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - Rocznik: 2017 - Pozycja: 2284 - Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2017 - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2284